Home Về chúng tôi

Về chúng tôi

by billynguyen

Cộng đồng phụ huynh văn minh.

Chào mừng quý vị đã đến với cộng đồng phụ huynh văn minh lớn nhất Việt Nam. Đây là một dự án phi lợi nhuận, mang xứ mệnh tiên phong trong việc xây dựng một cộng đồng phụ huynh văn minh và hiện đại. Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia vào cộng đồng của quý vị một cách thường xuyên và tích cực nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm nuôi dạy, giáo dục và định hướng con cái của cộng đồng và hy vọng cộng đồng cũng sẽ làm được điều tương tự cho quý vị.

Phuhuynh.vn cung cấp cho độc giả cái nhìn đa chiều và xuyên suốt trong quá trình nuôi dạy con cái từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, cũng như chia sẻ với cộng đồng những kinh nghiệm định hướng tương lai cho trẻ. Đồng thời đóng góp tiếng nói và góc nhìn của phụ huynh vào việc thúc đẩy đổi mới giáo dục một cách văn minh và có trách nhiệm.

Nhiệm vụ của cộng đồng

Cung cấp thông tin, kiến thức và kinh nghiệm nhằm:

 • Nuôi dạy, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên cơ sở tuân thủ luật pháp.
 • Đảm bảo quyền lợi của trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng động
 • Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa gia đình và nhà trường để phụ huynh và giáo viên có thể hợp tác một cách hiệu quả trong việc giáo dục trẻ em.
 • Kết nối phụ huynh, nhà trường và cộng đồng nhằm đảm bảo cho trẻ nhận được sự giáo dục tốt nhất về thể chất, tinh thần và hiểu biết xã hội.
 • Định hướng tương lai cho trẻ một cách phù hợp nhất.
 • Thúc đẩy đổi mới giáo dục một cách văn minh và có trách nhiệm

Tầm quan trọng của cộng đồng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tham gia của cha mẹ vào việc giáo dục con cái có tác động rất lớn đến thành tích và thành tích của trẻ ở trường và cuộc sống của trẻ trong tương lai. Cộng đồng phụ huynh mang đến cho phụ huynh và nhà trường cơ hội trao đổi quan điểm, chia sẻ cùng nhau, phát triển niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau trong công tác giáo dục và định hướng cho trẻ.

Giá trị của cộng đồng.

 • Hợp tác: Mang đến cơ hội kết nối và hợp tác giữa phụ huynh với phụ huynh, phụ huynh với giáo viên… dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
 • Cam kết: Phuhuynh.vn là một dự án phi lợi nhuận, hướng đến việc thúc đẩy cho sự thành công trong giáo dục, sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em thông qua tham gia, kết nối và lan tỏa mạnh mẽ của gia đình và cộng đồng
 • Đa dạng: Cộng đồng phụ huynh văn minh bao gồm các thành viên văn minh và không có giới hạn về mặt tuổi tác, văn hóa, tình trạng kinh tế, trình độ học vấn, dân tộc, giới tính, vị trí địa lý, tình trạng hôn nhân, địa vị xã hội, khả năng thể chất, triết lý chính trị, tôn giáo và kinh nghiệm làm việc. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của tất cả mọi người vì tương lai của trẻ.
 • Tôn trọng: Cộng đồng luôn đánh giá cao và tôn trọng những đóng góp về kiến thức, kinh nghiệm và tài chính cá nhân của các thành viên, tình nguyện viên và đối tác.
 • Trách nhiệm: Tất cả các thành viên, tình nguyện viên và đối tác đều có trách nhiệm chung trong việc thúc đẩy xây dựng, phát triển và lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Nhằm đạt được những mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta.