28 trò chơi bài lá giúp học sinh giỏi toán – Cộng 1 Trừ 1

Cộng 1 trừ 1 là một trò chơi toán học dễ dàng củng cố các khái niệm về phép cộng 1 với một số và trừ 1 với một số.

Cách chơi:

  • Để chơi trò chơi, hãy loại bỏ tất cả các thẻ bài hình người ra khỏi bộ bài. Xáo bài và đặt úp bài xuống.
  • Số người chơi: >1
  • Quyết định trước xem bạn sẽ chơi Cộng 1 hay Trừ 1.
  • Mỗi người chơi sẽ lần lượt lật lá bài trên cùng trên bộ bài và nhanh chóng cộng 1 vào số đó (đối với Cộng 1) hoặc trừ đi 1 (đối với Trừ 1). Nếu họ trả lời đúng, họ có thể giữ thẻ. Đơn giản, phải không?

Các cách chơi khác

Chơi Cộng 2 Trừ 2, Cộng 5 trừ 5, Cộng 10 trừ 10, nhân hoặc chia, hoặc bất kỳ hình thức toán học nào mà con bạn cần học. Rất dễ dàng để kết hợp cùng trò chơi này.

Thêm một thử thách nhỏ. Nếu bạn lật một thẻ đỏ, bạn sẽ được thêm 1 lượt lật thẻ bài. Nếu bạn lật một thẻ đen, bạn sẽ mất 1 lượt lật thẻ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *